اپل دو مهندس سابق مرسدس بنز را برای ماشین هوشمند خود استخدام کرد

اپل دو مهندس سابق مرسدس بنز را برای ماشین هوشمند خود استخدام کرد
اقتصاد, خبر