اپل در مورد باز گرداندن خط تولید مک بوک ۱۲ اینچ نظرسنجی می‌کند

اپل در مورد باز گرداندن خط تولید مک بوک ۱۲ اینچ نظرسنجی می‌کند
بازاریابی اینترنتی, مک بوک