اپل درباره قابلیت CSAM و اسکن پیام‌های آی‌مسیج شفاف‌سازی کرد

اپل درباره قابلیت CSAM و اسکن پیام‌های آی‌مسیج شفاف‌سازی کرد
آیفون, امنیت