اپل احتملا روی سیستم جدید فیس آی‌دی سازگار با ماسک کار می‌کند

اپل احتملا روی سیستم جدید فیس آی‌دی سازگار با ماسک کار می‌کند
آیفون, امنیت