اپل احتمالا توسعه خودرو الکتریکی را به‌طور مستقل دنبال خواهد کرد

اپل احتمالا توسعه خودرو الکتریکی را به‌طور مستقل دنبال خواهد کرد
اتومبیل, خبر