اپل آزمایش مکرر کرونا را برای کارکنان واکسینه‌نشده اجباری می‌کند

اپل آزمایش مکرر کرونا را برای کارکنان واکسینه‌نشده اجباری می‌کند
خبر