اپلیکیشن فیک اسپات به درخواست آمازون از آمازون حذف شد

اپلیکیشن فیک اسپات به درخواست آمازون از آمازون حذف شد
IOS, اینترنت