اسکنر لیدار در دوربین آیفون ۱۳ نیز مختص مدل‌های پرو باقی خواهد ماند

اسکنر لیدار در دوربین آیفون ۱۳ نیز مختص مدل‌های پرو باقی خواهد ماند
آیفون, خبر