احتمال رونمایی از ایرپاد ۳ در رویداد کالیفرنیا استریمینگ قوت گرفت

احتمال رونمایی از ایرپاد ۳ در رویداد کالیفرنیا استریمینگ قوت گرفت
ایرپاد, خبر