آی او اس ۱۵ امکان درگ اند دراپ تصاویر را میان اپلیکیشن‌ها فراهم می‌کند

IOS, آیفون