آی او اس ۱۴.۷.۱ برای رفع برخی از مشکلات امنیتی منتشر شد

آی او اس ۱۴.۷.۱ برای رفع برخی از مشکلات امنیتی منتشر شد
IOS, آیفون