آیپد پرو ۲۰۲۲ با تراشه سه نانومتری ساخته خواهد شد

آیپد پرو ۲۰۲۲ با تراشه سه نانومتری ساخته خواهد شد
آیپد, خبر