آیپد مینی ۶ مجهز به نمایشگر Mini LED نخواهد بود

آیپد مینی ۶ مجهز به نمایشگر Mini LED نخواهد بود
آیپد, خبر