آیپد مینی ۶ با نمایشگر ۸.۳ اینچی تولید خواهد شد

آیپد مینی ۶ با نمایشگر ۸.۳ اینچی تولید خواهد شد
آیپد, خبر