آیپد مینی ۶ با طراحی جدید مشابه با آیپد پرو ۱۱ اینچ آماده عرضه خواهد شد

آیپد مینی ۶ با طراحی جدید مشابه با آیپد پرو ۱۱ اینچ آماده عرضه خواهد شد
آیپد, خبر