آیفون 14 احتمالا به قابلیت ارسال رایگان پیامک از طریق ماهواره مجهز می‌شود

آیفون 14 احتمالا به قابلیت ارسال
آیفون, امنیت