آیفون ۱۳ مینی در کارخانه‌های فاکس کان و پگاترون اسمبل می‌شود

آیفون ۱۳ مینی در کارخانه‌های فاکس کان و پگاترون اسمبل می‌شود
آیفون, خبر