آموزش استفاده از اپل آیدی متفاوت برای فیس تایم در مک

آموزش استفاده از اپل آیدی متفاوت برای فیس تایم در مک
اپل آیدی, امنیت